OBS! OBS!

pr. 31.1.20 er foreningen sat på pause. Hvis der kommer fornyet interesse og ressourcer genopstår foreningen.

For yderligere informationer kontakt Tina på tinahedensted@hotmailmail.com 

 

Projektbeskrivelse for Perma – Levefællesskabet ved Skanderborg

Download den her

(OBS: Billedet er abstrakt og ikke endeligt.)

1.0 Projektbeskrivelse for Levefællesskabet Perma

Vi er en gruppe mennesker som er gået sammen om at skabet et bæredygtigt levefællesskab med plads til ca. 40 bo-enheder og dertilhørende fælleshus og faciliteter. Placering af levefællesskabet ønskes tæt på Skanderborg, højest 5 km fra Skanderborg centrum. Levefællesskabet skal være socialt inkluderende. Vi ønsker en mangfoldig aldersfordeling med både danske børnefamilier, singler og ca. 25% familier med anden etnisk baggrund. Vi vil desuden indgå i samspil med relevante institutioner i Skanderborg Kommune. Vi ønsker plads omkring os med mulighed for dyrkning til eget forbrug efter permakulturdesignmetoden.

2.0 Værdier og Livssyn

Vi ønsker at skabe sammenhæng og samhørighed imellem os som mennesker. At drage omsorg for naturen, jorden og hinanden, samtidig med at vi har plads til vores forskellige former og udtryk og at mødes i tillid og respekt om disse forskelligheder. Således løser vi udfordringer gennem respektfuld samtale. Der er plads til både hippieagtige økoflippere, jordbundne permadyrkere, travle børnefamilier, spirituelle singler, danskere og nydanskere fra alle sociale lag. Det vigtigste er, at vi mødes i respekt for vores forskelligheder.

3.0 Beliggenhed og størrelse

Tæt på Skanderborg i et varieret terræn med spredt beplantning, evt. med en sø og med plads til dyrkning af afgrøder til eget forbrug og etablering af sansehave og orangeri. Vi tager udgangspunkt i et fælleshus med glaskuppel i midten til fællesspisning og fællesarrangementer omgivet af små leje/eje-lejligheder og fællesarealer i en cirkel heromkring. Derudover kan man eje små grunde med små huse i forskellige æstetiske og bæredygtige udforminger. Mulige fællesrum bliver beskrevet i stykke 8.

4.0 Samspil med omverdenen

I Levefællesskabet PERMA har vi som et af vores formål at indgå i sammenhænge udadtil i et inspirerende og udviklende fællesskab med forskellige grupper af borgere i Skanderborg og med Skanderborg Kommune.

Vi ønsker

 1. At være med til at integrere flygtninge, der kommer til Skanderborg Kommune
 2. At samarbejde med Skanderborg Kommunes institutioner – daginstitutioner, skoler, SFO/fritidshjem, sprogcenter, produktionsskoler, plejecentre m.m. – fra vugge til grav.

 

Ad 1) Vi ønsker at ca. 1/5 af husene i bofællesskabet PERMA bliver beboet af flygtninge, således at der sker en integration på naturlig vis, ved at alle i bofællesskabet bidrager til gensidig integration gennem de forskellige tiltag, der løbende foregår i bofællesskabet. F. eks. ved deltagelse i landbrugsproduktionen, i sansehaven, ved fællesspisning, på møder, i udflugter, osv., således at der bliver tale om en naturlig integration, der går begge veje gennem almindeligt forpligtende samvær. Et samvær hvor vi gennem “learning by doing”, sammen får inspiration om hinandens kulturer og sociale samværsformer.

Ad 2) Vi vil invitere forskellige udvalgte offentlige institutioner og evt. andre foreninger ind i vores verden. Mennesker fra vugge til grav, mennesker i forskellige livsfaser og livssituationer. Til det vil vi bruge vores sansehave, hvor de besøgende får både sanselige oplevelser og tilhørende viden. Vores sansehave vil bestå af en Perma Kulturskovhave med frugttræer og -buske, flerårige spiselige planter, en lille sø, krydderispiral og en stor bålplads. Sammen vil vi smage, dufte, og lave mad på bålpladsen og der vil blive fortællinger om de forskellige planter, deres historie og virkninger. Der vil også blive plads til at synge omkring bålet.

Vi er, efter aftale, åben for forskellig besøgende.

5.0 Boliger

 • Alle boliger skal kunne godkendes af det nyeste bygningsreglement, pt 2015 (http://bygningsreglementet.dk/).
 • Der inviteres til at eksperimentere med byggematerialer og arkitektur.
 • Bæredygtighed ligger til grund for beslutninger, dette ligger højt på prioriteringslisten når kompromisser foretages.
 • Der skal fremvises en rapport over projektet, hvor projektets bæredygtighed beskrives og hvor der argumenteres for mindre bæredygtige løsninger hvor det er valgt.
 • Der skal laves en CO2 beregning af projektet.
 • 0-energi løsninger kan prioriteres over bæredygtige bygningsløsninger
 • Perma lægger op til minimalisktisk livsstil og ønsker ikke huse på mere end 120 kvm. netto (ex ydervægge)
 • Atrium/terrasse/drivhus/skur kan etableres i forbindelse med boligen
 • Carporte som er placeret i udkanten af området
 • Alle forsyninger og afløb skal enten være off-grid eller tilsluttes PERMA’s eget forsyningsnet.

6.0 Permakulturdesign – en bæredygtig levemåde

Permakultur handler om bæredygtighed, etik, sundlivsstil og opbygning af jordens ressourcer. Permakulturens principper drager omsorg for, at hele universet og dets levende organismer får bedst mulige leve- og vækstvilkår. Permakultur handler om at passe på kulturen og få den til at spille sammen med mennesket. Det er en logisk og helhedstænkende designstrategi, der gør det muligt for alle at skabe en bæredygtig fremtid. Med permakultur kan man løse mange af nutidens og fremtidens sociale, lokale og globale udfordringer. Permakultur skaber sammenhænge og forbindelser fremfor opdeling og splittelse, og det er derfor et etisk og konkret designsystem, der kan benyttes i alle aspekter af det at leve. Med designsystem menes, at man bevidst arbejder konkret ud fra nogle principper, der i praksis reducerer energiforbrug og skaber bedre balance mellem ens behov. I Levefællesskabet Perma vil permakulturens principper derfor udgøre de grundlæggende søjler i hele vores tænkning – dels i forhold til dyrkning af jorden som er nærings-/energikilde. Dels i vores væremåde mellem fællesskabets medlemmer.

7.0 Levende laboratorium

Vi ønsker at Levefællesskabet Perma giver levefællerne et trygt og hjemligt miljø, og indenfor disse rammer være åbne for at invitere udvalgte uddannelsesinstitutioner, som med forskningstilgang, kunne have interesse i at samarbejde med os som et ”levende laboratorium”. F.eks. kunne det være oplagt at undersøge hverdagslivet i fællesskabet i forhold til integration af nydanske levefæller, etablering af permakultur, bo- og energiformer.

8.0 Fællesområder

Når området er helt udbygget, er der et ønske om følgende fællesområder:

8.1Inde

 • Gæsterum / terapi / mm (2x25kvm)
 • Kontorer (2x25kvm)
 • Fælleskøkken (50kvm)
 • Spisekammer/maddepot/vinkælder (25kvm – underjordisk)
 • Udendørs underjordisk kartoffelkælder (25kvm)
 • Teknikrum (25kvm)
 • Værksted (50kvm)
 • Toiletter og bad (25kvm)
 • Kreativt værksted (25kvm)
 • Legerum (25kvm)
 • Teenage- / TV-rum (25kvm)
 • Fællesvaskeri (25kvm)
 • Spisesal / fællesrum (100kvm)
 • Meditations- / Yoga- / Bede- / Stillerum (fordybelsesrum) (25kvm)
 • Opbevaring (12kvm pr bolig)
 • Indkøbscentral (25kvm)

8.2 Ude

 • Fælleshave med urter og grønsager
 • På sigt marker til dyrehold og dyrkning af f.eks. rodfrugter og korn
 • Vildmarksbad
 • Sauna
 • Udekøkken
 • Sansehave
 • Skærehave
 • Legepladser
 • Skure til redskaber
 • Skur til affaldscontainere og storskrald
 • Kompost løsninger
 • Solpladser / terrasser / naturlige samlingssteder (også overdækket)
 • Shelters
 • Parkeringspladser
 • Cykelparkering

8.3 Teknik

 • Nedsivningsanlæg (kloak og spildevand)
 • Fælles varmeanlæg
 • solvarme
 • solceller
 • energiopbevaring
 • Fælles internet

 

9.0 Fælles aktiviteter

 • Fællesspisning dagligt (eget valg)
 • Fællesdyrkning af køkken- og urtehave
 • Madlavning til fællesspisning
 • Vedligehold af fællesområderne
 • Løbende arbejdsdage
 • Landsbymøder

 

SKRIV DIG OP
VENTELISTE