Møde med Skanderborg Kommune

Siden sidst har vi fået forkøbsret til grunden i Fruering ? ?  

Den 19. august 2019 havde bestyrelsen et meget positiv møde med Skanderborg Kommune, hvor vi – udover den fantastiske nyhed om forkøbsret – blev godt modtaget og fik en masse viden om processen frem mod bygning af Perma.

Mødet med kommunen gjorde det også meget klart for os, at vi nu går ind i en ny fase af Permas liv – nemlig planlægningsfasen, hvor vi skal gøre visionerne helt konkrete med visualisering på tegninger og beslutninger om, hvad bæredygtighed betyder i forhold til vores huse. Vi skal beslutte hvor de forskellige bygninger skal ligge, hvor og hvilke fælles faciliteter vi skal have og hvor parkeringspladser og stisystemerne skal gå med meget meget mere 🙂

Bestyrelsen skal nu igang med at lave en plan for, hvordan vi kommer igennem de mange processer.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig arbejdsgrupperne – som bliver omdrejningspunkt for det kommende arbejde.

  1. organisering og finansiering
  2. Bæredygtighed og deleøkonomi
  3. Fællesskab og integration af etniske minoritetsbeboere

Du tilmelder dig ved at skrive til perma8660@gmail.com

Læs referater af bestyrelsesmøderne her