Indkaldelse til Generalforsamlingen den 8. Maj 2018

Beboerhuset, Poul la Cours vej 31, Skanderborg
Kl. 16 Bestyrelsesmøde
Kl. 18 Fællesspisning
Kl. 19 Generalforsamling
 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Registrering af fremmødte
3. Formandens beretning
4. Regnskabet forelægges
5. Valg af stemmetællere
6. Valg omkring vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelse jvf. §7
8. Indkomne forslag behandles
9. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet

Skriv fx. på mailen perma8660@gmail.com eller i Facebookgruppen

 Ønsker du at komme med i et nyhedsbrev, så meld dig til det her…. Vi er ved at samle alle på ventelisten til at sende et nyhedsbrev ud nu her i disse dage, og den er åben for alle.

 
Du kan finde foreningen Permas vedtægter fra april 2017 her
 
Her er bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter:
§5, stk. 2: ⅓ ændres til ¼ af nydanskere, og der tilføjes noget med børnefamilier:
“I alt 30-40 boenheder hvoraf ¾ er fastboende ejere/lejere og ¼ er forbeholdt nydanske børnefamilier.”
§6, stk. 2: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
§6, stk. 3: ”Ved opskrivning til ventelisten er man automatisk medlem af Permas forening.”
§7: Ordet ”Fællesledelse” erstattes med ”Bestyrelse”
stk. 2: Størrelse vælges til 3,5, 7 eller 9 medlemmer (tilføjelse af 9)
§8, stk. 4: Tilføjelse af ordet ”hjemmeside”
Ny vedtægt: Boligstørrelser skrives på/diskuteres:
1 voksen: max 60 netto-m2
2 vokne: max 40 netto-m2 pr. Voksen
Børn: max 10 netto-m2 pr. barn
 
Med venlige hilsner fra
Permas bestyrelse