Besøg på Hertha

Den 27. marts havde vi Fondsmøde, Bestyrelsesmøde (referat) og rundvisning på Hertha, som vi var gæster ved. En meget naturlig kulturudveksling, når nu Hertha er én af vores mange rollemodeller, og storesøster so to speak.

 

Vi var rundt og se inde i forskellige huse, som vores formand Mira, som selv har boet på Hertha i 8 år, havde fået lavet aftaler med beboerne om at se.

 

Smukke halmhuse med runde og kringlede former som inspiration til, hvor lækkert det bæredygtige kan se ud. Og så naturligvis de firkantede fælleshuse såsom landbruget, den lille butiksuddeling, spiserummet, fælleshuset og andet.

 

 

Under fondsmødet og bestyrelsesmødet hvor der også var ekstra gæster, hørte vi mere om deres fondsarbejde og struktur bl.a. fra en af grundlæggerne, Søren, som var med fra starten i 80’erne.

 

Søren og hans kone var desuden med i vores sædvanlige afsluttende fællesspisning i Herthas fælleshus, hvor vi desværre var så optagede af al den spændende information, at vi glemte at tage billeder fra dagen, undtagen til sidst, hvor mange havde forladt selskabet.

 

 

Næste møde foregår lidt spontant og uofficielt i morgen, den 11. april, da vi som medlemmer af bestyrelsen bliver nødt til at mødes før mødet med kommunen omkring grund, Mikkel fra By og Planlægningsudvalget, netop på denne dag kl. 13. Så vi mødes lige for at være sikker på, hvad vi skal have ud af mødet, og hvor vi er i forhold til de forskellige grunde og tiltag, der er i spil.

 

Så kommer Generalforsamlingen den 8. maj, hvor der skal være valg til bestyrelse og fond, hvis det er den vej vi ender med at gå. Der er mange bolde i luften lige nu, og meget mere kan også vente med at komme på plads til selve Generalforsamlingen, hvor du som interesseret også kan få noget at skulle have sagt. Naturligvis vil mange springe til og fra, så derfor prøver vi som bestyrelse at holde fast i de liner, som der bliver spundet igennem forløbet, uden at springe for meget rundt i de forskellige forslag der hele tiden kommer, for ellers kan forløbet komme til at tage 10 år, hvor vi aldrig kan være sikre på, at de interesserede som ytrer sig med meninger overhovedet ender med at bo der.

 

Men vi er naturligvis åbne for samskabelse, og at de engagerede bidrager med deres meninger og specielt her på Generalforsamlingen.

 

Der vil komme dagsorden senere, hvor jeg kopierer indholdet af Facebook-eventet over i et indlæg her på bloggen af hensyn til dem, der ikke er på Facebook.

 

Husk at du også altid kan læse gamle referater samt se de næste planlagte mødedatoer på siden med referater.

 

Med venlig hilsen

Lotus, Sekretær