VÆRDIER & LIVSSYN

 

 

Vi ønsker at skabe sammenhæng og samhørighed imellem os som mennesker. At drage omsorg for naturen, jorden og hinanden, samtidig med at vi har plads til vores forskellige former og udtryk for åndelighed og at mødes i tillid, respekt og hjerte om disse forskelligheder. Således løser vi udfordringer gennem respektfuld samtale. Der er plads til både hippieagtige økoflippere, jordbundne permadyrkere, travle børnefamilier, spirituelle singler, danskere og nydanskere fra alle sociale lag. Det vigtigste er, at vi mødes i respekt for vores forskelligheder og bygger bro imellem dem for at mødes i de ovenstående værdier, som vi har tilfælles.

Bæredygtigt Byggeri

Læs mere her

Visionær & Nytænkende

Læs mere her

Æstetiske Udtryk

Læs mere her

PERMAKULTUREL TILGANG

Dyrkning af grøntsager og vores natur omkring os er med en Permakulturel tilgang. Vi ønsker at arbejde med naturen.  Metoden giver maksimalt afkast med minimal arbejdsindsats. Vi vil opbygger naturressourcerne (rent vand, ren luft, og frugtbar muldjord), og på den måde tage vare på jorden og miljøet.

Gensidig Integration

Vores mål er at skabe et socialt grundlag, som giver plads for et fælles liv med gensidig integration af ”nye danskere” Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem en gruppe ”oprindelige danskere” og ”nye danskere” forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde.

Respekt

Respekt og accept af andres verdenssyn og værdisæt. Dette sker ud fra teorien om, at der ikke kun findes én virkelighed, men mange forskellige måder at se den samme verden på, som afhænger af ens filtre, som stammer fra opvækst, trossystem, kultur, oplevelser, osv. Vi ønsker et rummeligt og accepterende fællesskab, hvor der er plads til alle, der tager ansvar for sig selv og det at være i et fællesskab.

Socialt fællesskab

Socialt fællesskab med plads til også at være sig selv


Vi ønsker et fælleshus, fællesspisninger, fælles grøntsager, shelter, urtehave, fester, workshops, musik og kreative arrangementer, som styrker sammenholdet i fællesskabet. Der skal også være plads til at være sig selv og frihed til selv at bestemme hvor lidt og hvor meget man deltager i fællesskabet. Der skal være plads til gode initiativer og ideer´, som dem, der har lyst, kan deltage i. Der skal være områder hvor der er plads til aktivitet (f.eks børn) og stilhed (f.eks sansehave)

Omverdenen

Vi ønsker et Levefællesskab der er åben og i dialog med omverden. Vi vil lave rundvisninger og aktiviteter. Det skal dog være på en måde og et omfang, så der mulighed for privatliv.


Fællesmøder hvor alle i levefællesskabet kan mødes.


Her kan nye ideer få plads, ting kan tales igennem og meget mere.

AKTIVITETER

Her kan du læse lidt om, hvordan livet vil se ud i Levefællesskabet Perma med mulige fælles aktiviteter...